برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص واکسن تب برفکی با سخنرانی پروفسوررائو نماینده علمی کمپانی بریلیانت

Holding a Fluoridatory Workshop with the presence of Scientific Advisor of Berilliant Doctorate VS Rao and the relevant experts of the Veterinary Organization Dr. Abdollahi

Read more